Writings

Coming soon in the WRITINGS, a new text in Polish about Glenn Gould, silence, soundscape, and music in Glissando magazine's focus on notation and recording. The magazine will include texts in English, out in early November at www.glissando.pl/en.

Pisma

Nowy tekst naukowo-literacki o Glennie Gouldzie, ciszy, muzyce i fonosferze w kontekście notacji i zapisu muzycznego zostanie opublikowany w Glissando #32. Druk na początku listopada, strona internetowa wydawnictwa www.glissando.pl.


Art

The ART section features plastic and conceptual works, photography, "intelligent pop art", art cards, publishing design, and anti-blog links. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps of works are available on demand.

Sztuka

Część SZTUKA obejmuje prace plastyczne, konceptualne, „inteligentny pop art", karty artystyczne, design wydawniczy i linki do tekstów. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty pocztowe i artystyczne, zakładki i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Short texts

11 SHORT TEXS (2012-2013) are available as a collection for $3 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Małe teksty

Zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW jest dostępny za 3$ (e-access). Zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 mini-ścieżek. Czytaj opis, a poniżej przykład: Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu (2012).

 

Music

Listen to the funk-disco beta demo and visit the  MUSIC section to read about Kapelanski's activities in a variety of classical and pop genres since the 90s.

Muzyka

Słuchaj demo funk-disco w wersji beta i czytaj o działalności Kapelańskiego w różnych stylach pop i klasyki od lat 90. w części MUZYCZNEJ.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises À Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Edycja krytyczna Deux Polonaises À Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniami Kapelańskiego jest dostępna w bibliotekach i w księgarni muzycznej Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan:

Genesis of a Music

by Harry Partch

Visit the Montreal PROTO-CENTRE

to build a sound community

Partch Genesis 2.jpg

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego PROTO-CENTRUM

i buduj społeczność dźwiękową