Writings

A printout of 10 new literary pieces (poetry and prose) is available for $5, postage included. Send funds and include your postal address in the message. More WRITINGS on the dedicated page.

Pisma

Tekst "Glenn Gould: cisza, fonosfera i muzyka w odległym zapisie" został opublikowany w Glissando nr 32. Numer dostępny na stronie wydawnictwa. Inne teksty na stronie PISMA.


Art

The ART section features collage and conceptual works, photography, "intelligent pop art", art cards, publishing design, and short-text links. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps are available on demand.

Sztuka

Część SZTUKA obejmuje prace plastyczne, konceptualne, „inteligentny pop art", karty artystyczne, design wydawniczy i linki do tekstów. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty artystyczne, zakładki i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Short texts

11 SHORT TEXTS are available for $3 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: two "Like" Button Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW jest dostępny za 3$ (e-access). Zawiera nie mniej niż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Opis gratis, a poniżej przykład: dwie Ilustracje "lubię to".


Music

Visit the  MUSIC section to read about Kapelanski's activities in a variety of classical and pop genres since the 90s.

Muzyka

Czytaj o działalności Kapelańskiego w różnych stylach pop i klasyki od lat 90. w części MUZYCZNEJ.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises À Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle. See more TRANSLATIONS.

Tłumaczenia

Deux Polonaises À Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniem Kapelańskiego są dostępne w bibliotekach i w księgarni Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie. Zobacz więcej TŁUMACZEŃ.

Elsner Deux Polonaises Kapelański.png

Proto-Centre

Now available for loan with contribution

Harry Parch's Genesis of a Music

Visit the Montreal PROTOCENTRE

to build a sound community

Partch Genesis 2.jpg

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice. Szkice o muzyce elektronicznej.

Buduj społeczność dźwiękową

w montrealskim PROTO-CENTRUM