Anti-blog

This 2012-2013 short-text collection is now available in its entirety for $5 (e-access). Read a free description of entries such as The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór krótkich tekstów angielskich jest teraz dostępny elektornicznie za $5. Czytaj darmowy opis wpisów takich jak Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu.

 

Art

Visit the Art gallery with selected main works, conceptual pieces, art cards, photography, "intelligent pop art", and links to short texts.

Sztuka

Odwiedź galerię Sztuki: prace wybrane, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art" i linki do „małych tekstów".

Muffins / Collations (2014) Digital photograph.


Writings

Print edition of the article in Polish "The 'Pots and Pans' During the Great 2012 Student Demonstrations in Montreal. A Report From Public, Interpersonal, and Personal Experience of the Soundscape" has been published in Audiosfera. Studia. The publication also features an article by Hildegard Westerkamp in English.

Pisma

Wydanie drukowe artykułu „‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego" w antologii Audiosfera. Studia (Oficyna Wydawnicza ATUT). W tomie również artykuł Hildegardy Westerkamp.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises à Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Edycja krytyczna Deux Polonaises à Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniami Kapelańskiego jest dostępna w bibliotekach i w księgarni muzycznej Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan:

The Rest is Noise

by Alex Ross

Look at the Montreal collection

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego zbioru