Writings

In the WRITINGS, get the latest prose and poetry: "Soul. A Wiki.", "Second Cup", "hi, phenomenon" and "Margot" printout for $3 in Canada and the United States, $4 anywhere else, including postage, $2 for a PDF. Send funds with your request and mailing address in the message.

Pisma

W części PISMA, kup nową prozę i poezję po angielsku w zwykłym wydruku: "Soul. A Wiki.", "Second Cup", "hi, phenomenon" i "Margot" za 3$ w Kanadzie i Stanach, $4 w Polsce i reszcie świata, 2$ za PDF. Wyślij fundusze z zamówieniem i adresem w wiadomości.


Art

The ART section features plastic and conceptual works, photography, "intelligent pop art", art cards, publishing design, and anti-blog links. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps of works are available on demand.

Sztuka

Część SZTUKA obejmuje prace plastyczne, konceptualne, „inteligentny pop art", karty artystyczne, design wydawniczy i linki do tekstów. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty pocztowe i artystyczne, zakładki i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Anti-blog

11 ANTI-BLOG posts (2012-2013) are available as a collection for $3 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór 11 postów angielskich w ANTY-BLOGU jest dostępny za 3$ (e-access). Zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków, i 6 mini-ścieżek. Czytaj opis, a poniżej przykład: Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu (2012).

 

Music

Listen to the funk-disco beta demo and visit the  MUSIC section to read about Kapelanski's activities in a variety of classical and pop genres since the 90s.

Muzyka

Słuchaj demo funk-disco w wersji beta i czytaj o działalności Kapelańskiego w różnych stylach pop i klasyki od lat 90. w części MUZYCZNEJ.


Proto-Centre

Now available for loan:

Genesis of a Music

by Harry Partch

Visit the Montreal PROTO-CENTRE

to build a sound community

Partch Genesis 2.jpg

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego PROTO-CENTRUM

i buduj społeczność dźwiękową