Writings

Get the latest prose and poetry, "Soul. A Wiki.", "Second Cup", "hi, phenomenon" and "Margot" printout for $3 in Canada and the United States, $4 anywhere else, including postage, $2 for a PDF. Send funds with your request and mailing address in the message.

Pisma

„‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego" już w antologii Audiosfera. Studia.


Art

The art gallery features plastic and conceptual art, photography, art cards, "intelligent pop art", publishing design, and anti-blog links created since 1989. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps of works are available on demand.

Sztuka

Galeria sztuki obejmuje prace plastyczne, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art", design wydawniczy i linki do anty-blogu, stworzone od 1989 r. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty pocztowe, karty artystyczne, zakładki, i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Anti-blog

This set of 11 posts (2012-2013) is now available in its entirety for $5 (e-access or PDF). With 27 pages of text, 18 photos & images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Read a free description, and below, an example: The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór 11 postów angielskich jest teraz dostępny jako e-access i PDF za 5 CAD. Zawiera on aż 27 stron tekstu, 18 fotografii lub obrazków, i 6 mini-ścieżek muzycznych. Czytaj darmowy opis, a poniżej przykład: Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu (2012).

 

Music

The music section now includes Experimental, Tafelmusik, and Modern bio components, offering a more complete picture of activities in various musical genres.

Muzyka

Sekcja muzyczna obejmuje teraz elementy biogramowe Experimental, Tafelmusik, i Modern, dając pełniejszy obraz dotychczasowej działalności w różnych odmianach muzyki.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises à Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Edycja krytyczna Deux Polonaises à Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniami Kapelańskiego jest dostępna w bibliotekach i w księgarni muzycznej Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan:

The Rest is Noise

by Alex Ross

Look at the Montreal collection

borrow while supporting the centre

Proto-Centrum

Teraz dostępne:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego zbioru

wypożyczaj budując centrum