Idée

Untitled. © 2010 Anonymous artist © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short-text writer. Author of an academic work on R. Murray Schafer's concept of the soundscape, and scholarly as well as magazine articles in meta and depth analysis of sound culture in interdisciplinary and disciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of Internet file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny (homely), as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. W latach 90. autor pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, dziś artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym przez reinterpretację domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Writings

A printout of 10 new literary pieces (poetry and prose) is available for $6, postage included. Send funds and include your postal address in the message. More WRITINGS on the dedicated page.

Pisma

Tekst "Glenn Gould: cisza, fonosfera i muzyka w odległym zapisie" został opublikowany w Glissando nr 32. Numer dostępny na stronie wydawnictwa. Inne teksty na stronie PISMA.

Commissions to write on sonic, musical, and cultural topics are welcome.


Art

This Artwork Not Available Digitally (2014) and I May Have Put an Artwork on the Back of this Tree-Trunk (2012) have appeared in the Polish magazine Glissando no. 32 (2017). More works in the ART section.

Sztuka

To dzieło sztuki niedostępne cyfrowo (2014) i Być może przytwierdziłem dzieło sztuki z tyłu pnia tego drzewa (2012) ukazały się w numerze o notacji magazynu "Glissando" nr 32 (2017). Więcej prac w części SZTUKA.


Short texts

11 SHORT TEXTS are available for $2 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: two "Like" Button Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW jest dostępny za 2$ (e-access). Zawiera nie mniej niż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Opis gratis, a poniżej przykład: dwie Ilustracje "lubię to".


Music

Visit the  MUSIC section to read about Kapelanski's activities in a variety of classical and pop genres since the 90s.

Muzyka

Czytaj o działalności Kapelańskiego w różnych stylach pop i klasyki od lat 90. w części MUZYCZNEJ.


Translations

Translations into English: program booklet for the Witold Lutosławski Festival "Chain 15", and a critical edition of Szymon Lechleitner's Motetti. See more TRANSLATIONS.

Tłumaczenia

Książeczka programowa dla Festiwalu Witolda Lutosławskiego "Łańcuch XV" i krytyczne wydanie Motetti Szymona Lechleitnera. Zobacz więcej TŁUMACZEŃ.


Centre

Now available for loan with contribution:

Harry Partch's Genesis of a Music

Visit the Montreal CENTRE

to build a sound community

Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Genesis of a Music Harry'ego Partcha

Buduj społeczność dźwiękową

w montrealskim CENTRUM

Twitter

EN

Maksymilian @Kapelanski

An addition to my website!

PL

Pejzaż dźwiękowy @Fonogrammi

Otwarty projekt dźwiękowy!

Contact