Idée

Untitled. © 2010 Anonymous artist © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short-text writer. Author of an academic work on R. Murray Schafer's concept of the soundscape, and scholarly as well as magazine articles in meta and depth analysis of sound culture in interdisciplinary and disciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of Internet file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny (homely), as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. W latach 90. autor pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, dziś artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym przez reinterpretację domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Writings

Kapelański's "Glenn Gould: Silence, Soundscape and Music in Distant Notation" has appeared in the Polish magazine Glissando No. 32. See more WRITINGS.

Pisma

Artykuł Kapelańskiego Glenn Gould: cisza, fonosfera i muzyka w odległym zapisie (wyciąg) ukazał się w magazynie Glissando nr 32. Inne teksty na stronie PISMA.


Art

Kapelański's I May Have Put an Artwork on the Back of this Tree-Trunk (2012) has been published in the Polish magazine Glissando No. 32. Visit the ART section.

Sztuka

Praca Kapelańskiego Być może przytwierdziłem dzieło sztuki z tyłu pnia tego drzewa ukazała się w magazynie Glissando nr 32. Więcej prac w części SZTUKA.

 
 

Short texts

11 SHORT TEXTS: with 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Below, an example: two "Like Button" Illustrations.

Małe teksty

Ten zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Poniżej przykład: dwie Ilustracje "lubię to".


Translations

A program booklet for the Witold Lutosławski Festival "Chain 15" and a critical edition of Szymon Lechleitner's Motetti. See more in TRANSLATIONS.

Tłumaczenia

Książeczka programowa dla Festiwalu "Łańcuch XV" i krytyczne wydanie Motetti Szymona Lechleitnera. Zobacz inne TŁUMACZENIA.


Twitter

EN

Maksymilian @Kapelanski

An addition to my website!

PL

Pejzaż dźwiękowy @Fonogrammi

Otwarty projekt dźwiękowy!

Contact