Idée

Untitled. © 2010 Anonymous artist © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short-text writer. Author of an academic work on R. Murray Schafer's concept of the soundscape, and scholarly as well as magazine articles in meta and depth analysis of  sound culture and acoustic ecology in interdisciplinary and disciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of Internet file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny, as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. W latach 90. autor pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, dziś artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu wyrażonym przez reinterpretację domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości, jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konto twitterowe @kapelanski.

News

Writings

Soundscape Bibliography

Call for entries: send bibliographic data on your English-language soundscape and acoustic ecology publications or their critique for a new bibliographic project.

Article

Kapelański's essay study "Glenn Gould: Silence, Soundscape and Music in Distant Notation" (in Polish) has appeared in the magazine Glissando No. 32. See more WRITINGS.

Pisma

Bibliografia soundscape

35 lat literatury pejzażu dźwiękowego w Polsce 1982-2017 (PDF work-in-progress, obecnie 14 stron = 119 pozycji + 20 linków do spisów treści) 4 zł 20gr. Skontaktuj się z autorem.

Artykuł

Artykuł Kapelańskiego Glenn Gould: cisza, fonosfera i muzyka w odległym zapisie (wyciąg) ukazał się w magazynie „Glissando” nr 32. Inne teksty na stronie PISMA.

 


Art

Kapelański's I May Have Put an Artwork on the Back of this Tree-Trunk (2012) has been published in the Polish magazine Glissando No. 32. Visit the ART section.

Sztuka

Praca Kapelańskiego Być może przytwierdziłem dzieło sztuki z tyłu pnia tego drzewa ukazała się w magazynie Glissando nr 32. Zajrzyj do części SZTUKA.

 
 

Short Texts

11 SHORT TEXTS: with 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Below, an example: two "Like Button" Illustrations.

Małe teksty

Zbiór 11 MAŁYCH TEKSTÓW w języku angielskim zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 muzycznych mini-ścieżek. Poniżej przykład: dwie Ilustracje "lubię to".


Translations

A book chapter in Lutosławski's Worlds dealing with the composer's music for radio and theatre plays. See more TRANSLATIONS.

Tłumaczenia

Rozdział książkowy w Lutosławski's Worlds, mający do czynienia z muzyką do sztuk radiowych i teatralnych. Zobacz więczej TŁUMACZEŃ.

9781783271986_44_1_1.jpg

Twitter

EN

Maksymilian @Kapelanski

A light take on culture!

 
IMG_0083.jpg
 

PL

Pejzaż dźwiękowy @Fonogrammi

Otwarty projekt dźwiękowy!

 
Rysunek bitka.jpg
 

Contact