🚩

Untitled © 2010 Anonymous artist / © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, anti-blog writer. A pioneer of Polish scholarship in acoustic ecology and soundscape studies, he authored more than a dozen academic and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture in interdisciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of the me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny (homely), as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów przeciwko wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym na domenie me.ga w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Writings

In the WRITINGS, get the latest prose and poetry: "Soul. A Wiki.", "Second Cup", "hi, phenomenon" and "Margot" printout for $3 in Canada and the United States, $4 anywhere else, including postage, $2 for a PDF. Send funds with your request and mailing address in the message.

Pisma

W części PISMA, kup nową prozę i poezję po angielsku w zwykłym wydruku: "Soul. A Wiki.", "Second Cup", "hi, phenomenon" i "Margot" za 3$ w Kanadzie i Stanach, $4 w Polsce i reszcie świata, 2$ za PDF. Wyślij fundusze z zamówieniem i adresem w wiadomości.


Art

The ART section features plastic and conceptual works, photography, "intelligent pop art", art cards, publishing design, and anti-blog links created since 1989. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps of works are available on demand.

Sztuka

Część SZTUKA obejmuje prace plastyczne, konceptualne, „inteligentny pop art", karty artystyczne, design wydawniczy i linki do tekstów, stworzone od 1989 r. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty pocztowe i artystyczne, zakładki i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Anti-blog

11 ANTI-BLOG posts (2012-2013) are now available as a collection for $5 (e-access or PDF). With 27 pages of text, 18 photos & images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Read a free description, and below, an example: The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór 11 postów angielskich w ANTY-BLOGU jest dostępny jako e-access lub PDF za 5 CAD. Zawiera aż 27 stron tekstu, 18 fotografii i obrazków, jak i 6 mini-ścieżek muzycznych. Czytaj darmowy opis, a poniżej przykład: Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu (2012).

 

Proto-Centre

Now available for loan:

Genesis of a Music

by Harry Partch

Visit the Montreal PROTO-CENTRE

to build a sound community

Partch Genesis 2.jpg

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego PROTO-CENTRUM

i buduj społeczność dźwiękową

Twitter

EN @kapelanski

PL @fonogrammi


Contact