🚩

Untitled © 2010 Anonymous artist / © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, short text writer. A pioneer of Polish scholarship in acoustic ecology and soundscape studies, he authored more than a dozen academic and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture in interdisciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared internationally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through hacktistic reinterpretation of the me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the homely, as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and murkiness, in a pop-music format. He has translated several books, critical editions of music, and many articles in the field of musicology for international publishers, including Peter Lang Edition, the University of Southern California and Peters Edition. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco, autor „krótkich tekstów". Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowym sprzeciwie artystów przeciwko wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym na domenie me.ga w 2012 r. Jego prace plastyczne poruszają problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem niebezpieczeństwo i mroczność, w formacie pop. Przetłumaczył szereg książek muzykologicznych, krytyczne wydania nut, i artykuły dla zagranicznych wydawców, m.in. Petera Langa, University of Southern California i Peters Edition. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Anti-blog

This 2012-2013 short-text collection is now available in its entirety for $5 (e-access). Read a free description of entries such as The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór krótkich tekstów angielskich jest teraz dostępny elektornicznie za $5. Czytaj darmowy opis wpisów takich jak Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu.

 

Art

Visit the Art gallery with selected main works, conceptual pieces, art cards, photography, "intelligent pop art", and links to short texts.

Sztuka

Odwiedź galerię Sztuki: prace wybrane, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art" i linki do „małych tekstów".

Muffins / Collations (2014) Digital photograph.


Writings

Print edition of the article in Polish "The 'Pots and Pans' During the Great 2012 Student Demonstrations in Montreal. A Report From Public, Interpersonal, and Personal Experience of the Soundscape" has been published in Audiosfera. Studia. The publication also features an article by Hildegard Westerkamp in English.

Pisma

Wydanie drukowe artykułu „‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego" w antologii Audiosfera. Studia (Oficyna Wydawnicza ATUT). W tomie również artykuł Hildegardy Westerkamp.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises à Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Edycja krytyczna Deux Polonaises à Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniami Kapelańskiego jest dostępna w bibliotekach i w księgarni muzycznej Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan:

The Rest is Noise

by Alex Ross

Look at the Montreal collection

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego zbioru

Twitter

[EN] @kapelanski

[PL] @fonogrammi


📩