🚩

Untitled © 2010 Anonymous artist / © 2012 ed. Maksymilian Kapelański

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, anti-blog writer. A pioneer of Polish scholarship in acoustic ecology and soundscape studies, he authored more than a dozen academic and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture in interdisciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through reinterpretation of the me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and question, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny (homely), as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He has translated several books, critical editions of music, and many articles in the field of musicology for international publishers, including Peter Lang Edition, the University of Southern California and Peters Edition. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco, autor anty-bloga. Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów przeciwko wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym na domenie me.ga w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Przetłumaczył szereg książek muzykologicznych, krytyczne wydania nut, i artykuły dla zagranicznych wydawców, m.in. Petera Langa, University of Southern California i Peters Edition. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Writings

Get the latest prose and poetry, "Soul. A Wiki.", "Second Cup", "hi, phenomenon" and "Margot" printout for $3 in Canada and the United States, $4 anywhere else, including postage, $2 for a PDF. Send funds with your request and mailing address in the message.

Pisma

„‚Koncerty garków i patelek' podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 roku w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego, i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego" już w antologii Audiosfera. Studia.


Art

The art gallery features plastic and conceptual art, photography, art cards, "intelligent pop art", publishing design, and anti-blog links created since 1989. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps of works are available on demand.

Sztuka

Galeria sztuki obejmuje prace plastyczne, konceptualne, karty artystyczne, „inteligentny pop art", design wydawniczy i linki do anty-blogu, stworzone od 1989 r. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty pocztowe, karty artystyczne, zakładki, i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Anti-blog

This set of 11 posts (2012-2013) is now available in its entirety for $5 (e-access or PDF). With 27 pages of text, 18 photos & images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Read a free description, and below, an example: The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Anty-blog

Zbiór 11 postów angielskich jest teraz dostępny jako e-access i PDF za 5 CAD. Zawiera on aż 27 stron tekstu, 18 fotografii lub obrazków, i 6 mini-ścieżek muzycznych. Czytaj darmowy opis, a poniżej przykład: Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu (2012).

 

Music

The music section now includes Experimental, Tafelmusik, and Modern bio components, offering a more complete picture of activities in various musical genres.

Muzyka

Sekcja muzyczna obejmuje teraz elementy biogramowe Experimental, Tafelmusik, i Modern, dając pełniejszy obraz dotychczasowej działalności w różnych odmianach muzyki.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises à Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Edycja krytyczna Deux Polonaises à Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniami Kapelańskiego jest dostępna w bibliotekach i w księgarni muzycznej Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan:

The Rest is Noise

by Alex Ross

Look at the Montreal collection

borrow while supporting the centre

Proto-Centrum

Teraz dostępne:

Orfeo ed Elettrice.

Szkice o muzyce elektronicznej.

Zajrzyj do montrealskiego zbioru

wypożyczaj budując centrum

Twitter

[EN] @kapelanski

[PL] @fonogrammi


Contact