🚩

Anonymous artist © 2010, edited by Kapelański © 2012

Bio

EN

Maksymilian Kapelański — sound culture scholar, visual artmaker, funk-disco composer, anti-blog writer. A pioneer of Polish scholarship in acoustic ecology and soundscape studies, he authored more than a dozen academic and magazine articles in meta- and deep analysis of sound culture in interdisciplinary publications, including MIT's Leonardo On-Line. He appeared globally with the artwork Trumpet System, presented in Omega's 2012 objection of artists against financial exploitation, expressed through a reinterpretation of Internet file-sharing mogul Kim Dotcom's me.ga domain. His art provides examples from the creative issues of positive absence and questioning, revolt and lateral thinking, the uncanny and the canny (homely), as well as playful-critical quotation. Kapelański's music is multi-layered and expresses fun and joy, sometimes danger and darkness, in a pop-music format. He tweets on culture @kapelanski.

PL

Maksymilian Kapelański — badacz kultury dźwiękowej, twórca plastyczny, kompozytor funk-disco. Autor pierwszej w Polsce pracy naukowej o ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowym, jak i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu meta-analizy i analizy głębokiej, m.in. dla MIT. Stworzył pracę plastyczną Trumpet System, przedstawioną przez Omegę w światowo mediatyzowanym sprzeciwie artystów wobec wykorzystaniu finansowemu, wyrażonym przez reinterpretację domeny me.ga potentata wymiany plików Kima Dotcoma w 2012 roku. Jego sztuka porusza problematykę nieobecności i zapytania, buntu i myślenia obocznego, niesamowitości i samowitości (domowości), jak i krytyczno-humorystycznego cytatu. Wielowarstwowa muzyka Kapelańskiego wyraża radość i zabawę, czasem groźbę i mroczność, w formacie pop. Prowadzi konta twitterowe o kulturze @kapelanski i @fonogrammi.

News

Writings

A printout of 10 new literary pieces (poetry and prose) is available for $4, postage included. Send funds and include your postal address in the message.

Pisma

Tekst o Glennie Gouldzie, ciszy, muzyce i fonosferze w zapisie ukaże się w Glissando #32. Druk na początku listopada, dostępny na stronie www.glissando.pl.


Art

The ART section features collage and conceptual works, photography, "intelligent pop art", art cards, publishing design, and short-text links. Originals, posters, prints, postcards, art cards, bookmarks, and postage stamps of works are on demand.

Sztuka

Część SZTUKA obejmuje prace plastyczne, konceptualne, „inteligentny pop art", karty artystyczne, design wydawniczy i linki do tekstów. Dostępne są prace, plakaty, druki, karty pocztowe i artystyczne, zakładki i znaczki na zamówienie.

Hermeneutics (2017). Digital image, variable size.


Short texts

11 SHORT TEXTS are available for $2.50 (e-access). With 27 pages of text, 18 images, and 6 musical mini-tracks, it's a mighty little bunch. Free description, and below, an example: The Montreal Tourist and Citizen Rescue Art Cards (2012).

Małe teksty

Zbiór 11 angielskich MAŁYCH TEKSTÓW jest dostępny za 2.50$ (e-access). Zawiera aż 27 stron tekstu, 18 obrazków i 6 mini-ścieżek. Czytaj opis, a poniżej przykład: Ratownicze Karty Artystyczne dla Turystów i Obywateli Montrealu (2012).

 

Music

Listen to the funk-disco beta demo and visit the  MUSIC section to read about Kapelanski's activities in a variety of classical and pop genres since the 90s.

Muzyka

Słuchaj demo funk-disco w wersji beta i czytaj o działalności Kapelańskiego w różnych stylach pop i klasyki od lat 90. w części MUZYCZNEJ.


Translations

Mirosław Płoski's critical edition of Józef Elsner's Deux Polonaises À Grand Orchestre with Kapelański's translations is available now in selected libraries and from the Cracow music bookshop Kurant: score / parts. More info: Horizon Art Society and Łańcut Castle.

Tłumaczenia

Deux Polonaises À Grand Orchestre Józefa Elsnera w edycji krytycznej Mirosława Płoskiego z tłumaczeniem Kapelańskiego są dostępne w bibliotekach i w księgarni Kurant: partytura / głosy. Więcej informacji: Stowarzyszenie Horizon / Zamek w Łańcucie


Proto-Centre

Now available for loan with contribution

Harry Parch's Genesis of a Music

Visit the Montreal PROTOCENTRE

to build a sound community

Partch Genesis 2.jpg

Proto-Centrum

Teraz do wypożyczenia:

Orfeo ed Elettrice. Szkice o muzyce elektronicznej.

Buduj społeczność dźwiękową

w montrealskim PROTO-CENTRUM

Twitter

EN

Maksymilian @Kapelanski

Soundscape scholar, visual artmaker, funk-disco composer, non-fiction writer. PL & FR ➡︎ EN translator. An addition to my website!

PL

Pejzaż dźwiękowy @Fonogrammi

Otwarty projekt na rzecz ekologii akustycznej i pejzażu dźwiękowego: muzyki, brzmień i ciszy. Promujmy razem zabawę i naukę!


Contact