News ✍ Nowości

Untitled (2010) Anonymous. Digital photo. Kapelański collections.

EN

PL

Welcome to the website!

This website is a bilingual, multi-disciplinary portfolio and repository of Maksymilian Kapelański's work in the field of acoustic culture scholarship, visual art, music, cultural blogging (short texts), and academic translation. The material in English is found on the left-hand side, and the Polish on the right.

Witam na stronie internetowej!

Strona internetowa prezentuje dwujęzyczne, multidyscyplinarne portfolio prac Maksymiliana Kapelańskiego z zakresu nauki o kulturze dźwięku, sztuki plastycznej, muzyki, blogowania (małe pisma), i tłumaczeń naukowych. Materiały po angielsku znajdują się po lewej, a po polsku po prawej stronie.


Short texts

Read here about the summer music instrument acquisition from neighbouring kids!

Małe pisma

Czytaj tutaj po angielsku o letnim zakupie muzycznego instrumentu od sąsiednich dzieci!


Art

Art gallery: click here. Main works, 'intelligent pop art', conceptual, and works by other artists. Read also the last short text on art.

Below:

This Artwork Not Available Digitally (2014)

Child With Piece of String (detail, 2012−)

Sztuka

Galeria sztuki: kliknij tutaj. Prace główne, inteligent pop-art", konceptualizm, dzieła innych twórców. Przeczytaj też małe pisma o sztuce.

Poniżej:

To dzieło niedostępne cyfrowo (2014)

Dziecko z kawałkiem sznurka (detal, 2012−)


Writings

Completed project #1:

Read the English abstract and summary of a new article about Montreal soundscape topics published in the quarterly Muzyka. The author uses an inventive approach based on psycho-analitical "daydreaming" through the topic, resulting in what the issue editor called "an original form".

Completed project #2:

A book chapter with soundscape reminiscences from the author's childhood in Wrocław and Toronto is in print.

Past projects:

Read a number of English-language summaries of Maksymilian Kapelański's articles on the soundscape and consult his MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape.  Click here.

Below: Journals and magazines with articles by M. Kapelański.

Pisma

Ukończony projekt nr 1:

Opublikowany został w kwartalniku „Muzyka” (nr 1, 2014) artykuł na tematy montrealskie dotyczące pejzażu dźwiękowego. Autor wykorzystał wynalazczą metodę opartej na psychoanalitycznym „śnieniu" wątków, prowadzącym do „oryginalnej formy" (słowa redaktora numeru).

Ukończony projekt nr 2:

Jest obecnie w druku rozdział książkowy ze wspomnieniami o pejzażu dźwiękowym z dzieciństwa autora we Wrocławiu i Toronto. 

Dawniejsze projekty:

Wszystkie artykuły M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym są obecnie dostępne na stronie. Kliknij tutaj. Tu również praca magisterska pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera. Kliknij tutaj.  

Poniżej: Periodyki i czasopisma w których ukazały się artykuły M. Kapelańskiego.


Translations

This site also presents Maksymilian Kapelański's accomplishments and services in Polish-English translation. For more, click here. 

Tłumaczenia

Niniejsza strona również prezentuje ofertę tłumaczeniową M. Kapelańskiego i jego osiągnięcia w zakresie translacji polsko-angielskiej. Wiecej: kliknij tutaj.

Above: selected translations.

A monograph on the subject of Józef Koffler, "the first Polish 12-tone composer" and chapters in the book collection Twelve Studies in Chopin by Prof. Maciej Gołąb, 2013-2014 academic articles and papers, selected musical discussions by Andrzej Chłopecki, classical and electronic music festival booklets, CD liner notes, and materials for classical music websites.

Powyżej: wybrane tłumaczenia.

Monografia na temat J. Kofflera, „pierwszego polskiego kompozytora dodekafonicznego” i rozdziały w Twelve Studies in Chopin autorstwa prof. dr. hab. Macieja Gołąba, artykuły naukowe 2013-2014, wybrane omówienia autorstwa Andrzeja Chłopeckiego, książeczki do festiwalów muzyki poważnej i elektronicznej, książeczki do płyt kompaktowych, i materiały na strony internetowe.

bitcoinacceptedhere

Twitter


🔊

🔊 

🔊

 

🔊

 


Photos ☼ Zdjęcia

@ work in his home.

The café awaits :)

Chasing reflections...

Conclusions drawn!