News ✍ Nowości

Untitled (2010) Anonymous. Digital photo. Kapelański collections.

EN

PL

Welcome to the website!

This website is a bilingual, multi-disciplinary portfolio of Maksymilian Kapelański's work in the field of acoustic culture scholarship, visual art, musical composition and performance, cultural "short texts", and academic translation. The material in English is found on the left-hand side, and in Polish on the right.

Witam na stronie internetowej!

Niniejsza strona internetowa prezentuje dwujęzyczne, multidyscyplinarne portfolio prac Maksymiliana Kapelańskiego z zakresu nauki o kulturze dźwięku, sztuki plastycznej, kompozycji i wykonawstwa muzycznego, małych pism" kulturowych, i tłumaczeń naukowych. Materiały po angielsku znajdują się po lewej, a po polsku po prawej stronie.


Short texts

Read here about the summer music instrument acquisition from the neighbouring kids!

Małe pisma

Czytaj tutaj po angielsku o letnim zakupie muzycznego instrumentu od sąsiednich dzieci!


Art

In the gallery: main works, 'intelligent pop art', conceptual pieces, and works by other artists.

Below: Anxiety in Fur (2014)

Sztuka

W galerii: prace główne, inteligent pop art", konceptualizm, dzieła innych twórców.

Poniżej: Anxiety in Fur (2014)


Writings

Completed project #1:

Read the English abstract and summary of a new article about Montreal soundscape topics published in a special issue of the quarterly Muzyka. The author uses an inventive approach based on psycho-analitical "daydreaming" through the topic, resulting in what the issue editor called "an original form".

Completed project #2:

The book Audiosfera Wrocławia with a chapter featuring the author's soundscape reminiscences from his childhood in Wrocław and Toronto is now available in the Polish language from the University of Wrocław Publishers.

Past projects:

Read a number of English-language summaries of Maksymilian Kapelański's articles on the soundscape and consult his MIT bibliographic resource on acoustic ecology and the soundscape in this list.

Below: Journals, magazines, and books with articles by M. Kapelański.

Pisma

Ukończony projekt nr 1:

Opublikowany został w kwartalniku „Muzyka” (nr 1, 2014) artykuł na tematy montrealskie dotyczące pejzażu dźwiękowego. Autor wykorzystał wynalazczą metodę opartej na psychoanalitycznym „śnieniu" wątków, prowadzącym do „oryginalnej formy" (słowa redaktora numeru). Egzemplarz dostępny od autora. Uwaga: erratum.

Ukończony projekt nr 2:

Już dostępna jest książka Audiosfera Wrocławia (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) ze wspomnieniowym rozdziałem na temat pejzażu dźwiękowego z dzieciństwa autora we Wrocławiu i w Toronto. 

Dawniejsze projekty:

Większość artykułów M. Kapelańskiego o pejzażu dźwiękowym jest dostępnych tutaj. Do konsultacji również praca magisterska pt. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murray'a Schafera.  

Poniżej: Periodyki, czasopisma i książki w których ukazały się artykuły M. Kapelańskiego.


Translations

This site also presents Maksymilian Kapelański's accomplishments and services in the field of Polish-English translation. For more, click here. 

Tłumaczenia

Niniejsza strona również prezentuje ofertę tłumaczeniową M. Kapelańskiego i jego osiągnięcia w zakresie translacji polsko-angielskiej. Wiecej tutaj.

Above: selected translations.

● monograph on the subject of Józef Koffler, the "first Polish 12-tone composer", by Prof. Maciej Gołąb ● two chapters in the book Twelve Studies in Chopin by Prof. Maciej Gołąb ● forthcoming critical edition of music (University of Cracow Press) ● 2013-2014 scholarly articles, reviews, and conference presentations ● selected discussions of Lutosławski's music by Polish critic Andrzej Chłopecki ● contemporary and electronic music festival booklets ● CD liner notes ● materials for classical music and instrument builder websites

Powyżej: wybrane tłumaczenia.

● monografia na temat J. Kofflera, „pierwszego polskiego kompozytora dodekafonicznego” autorstwa prof. dr. hab Macieja Gołąba ● rozdziały w Twelve Studies in Chopin autorstwa prof. dr. hab. Macieja Gołąba ● krytyczne wydanie muzyczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Krakowskiego) ● artykuły, recenzje i referaty naukowe 2013-2014 ● wybrane omówienia autorstwa Andrzeja Chłopeckiego ● książeczki do festiwalów muzyki współczesnej i elektronicznej ● książeczki do płyt kompaktowych ● materiały do muzycznych stron internetowych

bitcoinacceptedhere

Twitter


🔊

🔊 

🔊

 

🔊

 


Photos ☼ Zdjęcia

@ work in his home.

The café awaits :)

Chasing reflections...

Conclusions drawn!